Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych jest ALP Sp. z o.o. wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165096, o kapitale zakładowym 147000,00, nr NIP 6342497604, który prowadzi platformę internetową www.alpinsport.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom korzystania ze świadczonych usług.
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe przekazywane są operatorom systemów płatności w celu realizacji umowy. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta.
Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło, adres, dane Przedsiębiorcy.
Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych.
Realizacji tych uprawnień Klientów może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając: e-mail na adres: sklep@alpinsport.pl; Listownie; lub w jakiejkolwiek dogodnej formie w której informacje przekazane Administratorowi zostaną wyrażone w sposób jasny i wyraźny.
Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymaj 5% jednorazowej zniżki w formie kuponu rabatowego na wszystkie nasze produkty!

Dziękujemy. Na podany adres został wysłany link aktywacyjny Adres email, nie może być pusty! Podczas zapisu wystąpił błąd Podany email jest już zapisany w naszej bazie