Dołącz do AlpinSport

Aktualne oferty pracy:

1. Alpin Sport Zakopane zatrudni pracownika na stanowisko sprzedawcy do naszych sklepów.

Jeśli jesteś otwartą, komunikatywną i pracowitą osobą, szukasz pracy w miłej, przyjaznej atmosferze, nie boisz się wyzwań - zapraszamy do naszego zespołu.
Oferujemy stabilną pracę. Premie od sprzedaży, rabaty na zakupy w naszych sklepach.

CV prosimy składać w sklepach Alpin Sport:

1. Alpin Sport

ul. Krupówki 65
34-500 Zakopane
tel: 18 201-72-84
e-mail:[email protected]

2. Alpin Sport

ul. Droga na Bystre 2A
34-500 Zakopane
tel: 18 201-27-36
e-mail:[email protected]

 

Pamiętaj, że przekazane przez Ciebie CV jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez ALP Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 20, NIP 634-249-76-04, REGON 278066816 (dalej jako „Administrator”), Twoich danych osobowych dostarczonych przez Ciebie w toku postepowania rekrutacyjnego (np. wizerunek, zainteresowania, itp.). Jeśli nie wyrażasz zgody na ich przetwarzanie, to nie umieszczaj ich w CV, które planujesz nam przekazać.


Zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne
Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora, zachęcamy do umieszczenia w CV poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dostarczonych przeze mnie w toku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzedawcy w ALP Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 20, w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji z moim udziałem”.

Klauzula informacyjna
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ALP Sp. z o.o.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest ALP Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Rybnicka 20, NIP 634-249-76-04, REGON 278066816, adres poczty elektronicznej: [email protected].
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail: [email protected].
3. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się w celu:

  • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowań, itd.), dobrowolnie przekazanych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie w trakcie procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda);
  • potwierdzenia możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania zmierzające do zawarcia umowy);
  • realizacji obowiązków prawnych administratora związanych z przeprowadzeniem proces rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

Dane niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych, o których mowa powyżej to: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, a także przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (jeśli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku).
Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych wyżej wskazanych celów administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji pozostałych celów administratora.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie są pracownicy administratora (będący jednocześnie osobami upoważnionymi) oraz instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (w zakresie prowadzonych przez nie czynności), a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (np. biuro księgowe, podmiot świadczący usługi kadrowe, itd.).

5. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów, tj. przez okres trwania procesu rekrutacji na dane stanowisko (o ile nie została wyrażona zgoda na udział, w przyszłych procesach rekrutacyjnych), okres do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu, okres do momentu skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma praco żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wycofania udzielonej zgody wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora) oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby wskazanej powyżej.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdują zastosowania w każdym przypadku przetwarzania danych przez administratora. Przed realizacją ww. praw, administrator ma obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie przetwarza danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymaj 5% jednorazowej zniżki na przyszłe zakupy w formie kuponu rabatowego na wszystkie nasze produkty!

Dziękujemy. Na podany adres został wysłany link aktywacyjny Adres email, nie może być pusty! Podczas zapisu wystąpił błąd Podany email jest już zapisany w naszej bazie
Ładowanie...